СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Конференция Петър Алипиев


Автори:
Виолета Русева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 175-176

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


278 изтегляния от 6.6.2017 г.