СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдени научни степени и звания: Акад. Идан Радев


Автори:
Страници: 202-203

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


29 изтегляния от 15.4.2020 г.