СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдени научни степени и звания: Проф. Стоян Панайотов Буров


Автори:
Страници: 204-205

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


29 изтегляния от 15.4.2020 г.