СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдени научни степени и звания: Проф. Дора Петрова Колева


Автори:
Страници: 205-205

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


33 изтегляния от 15.4.2020 г.