СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдени научни степени и звания: доц. Мария Илиева Иванова


Автори:
Страници: 208-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


34 изтегляния от 15.4.2020 г.