СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 641 от 1.6.2017 г.)

Сборникът на българския патриарх Герман
Анчо Калоянов

(изтегляния 820 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Внушителен сборник за Емилиян Станев
Димитър Михайлов

(изтегляния 1044 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Ново ономастично проучване
Владислав Маринов

(изтегляния 677 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Изследване върху българската предложна система
Христина Станева

(изтегляния 695 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Австрийската литература между културите
Елена Павлова

(изтегляния 744 от 1.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 442 от 26.3.2019 г.)