СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 318 от 1.6.2017 г.)

Сборникът на българския патриарх Герман
Анчо Калоянов
(изтегляния 431 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Внушителен сборник за Емилиян Станев
Димитър Михайлов
(изтегляния 460 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Ново ономастично проучване
Владислав Маринов
(изтегляния 350 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Изследване върху българската предложна система
Христина Станева
(изтегляния 338 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Австрийската литература между културите
Елена Павлова
(изтегляния 373 от 1.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 148 от 26.3.2019 г.)