СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 548 от 1.6.2017 г.)

Сборникът на българския патриарх Герман
Анчо Калоянов

(изтегляния 727 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Внушителен сборник за Емилиян Станев
Димитър Михайлов

(изтегляния 876 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Ново ономастично проучване
Владислав Маринов

(изтегляния 589 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Изследване върху българската предложна система
Христина Станева

(изтегляния 592 от 1.6.2017 г.)

Рецензия: Австрийската литература между културите
Елена Павлова

(изтегляния 660 от 1.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 360 от 26.3.2019 г.)