СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ново ономастично проучване


Автори:
Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 159-161

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


277 изтегляния от 1.6.2017 г.