СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Изследване върху българската предложна система


Автори:
Христина Станева

Страници: 162-164

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


264 изтегляния от 1.6.2017 г.