СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: "Избрани българистични трудове” на професор Хилмар Валтер


Автори:
Марийка Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 168-173

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


300 изтегляния от 1.6.2017 г.