СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Антония Велкова-Гайдаржиева


Автори:
Страници: 180-181

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


344 изтегляния от 1.6.2017 г.