СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Иванка Янакиева Атанасова


Автори:
Страници: 181-182

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


88 изтегляния от 26.3.2019 г.