СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Лиляна Кирилова Йотова


Автори:
Страници: 183-184

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


72 изтегляния от 26.3.2019 г.