Рецензия: Юбилеен сборник


Димка Димитрова

Резюме:

В началото на март излезе от печат юбилеен сборник, посветен на 45-годишнината от създаването на Филологически факултет. Материалите в сборника са неопровержимо доказателство за разнопосочните търсения, интересните идеи и различните изследователски подходи на научните работници от най-стария факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Ключови думи:


Изтегляне


168 изтегляния от 25.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Russian Federation / Singapore / Tunisia / Ukraine / United Kingdom / United States