Рецензия: Един учебник по българска морфология от ХХI век


Мария Илиева

Резюме:

Новият учебник по морфология на Руселина Ницолова развълнува езиковедските среди още с появяването си. Не е изненада фактът, че един от най-добрите специалисти по българска граматика в страната, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, учен с международна известност, издава учебник по българска граматика. Напротив – тъкмо това изостри любопитството на гилдията. Може ли да се каже нещо ново в областта на българската граматика и какво – това беше очакването на лингвистите, които познават дългогодишните наблюдения на авторката върху българската граматична система в частен и в съпоставителен план. Това беше и предизвикателството пред самата авторка.

Ключови думи:


Изтегляне


393 изтегляния от 25.5.2017 г.
NA / Azerbaijan / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Italy / Japan / Lithuania / Macedonia / Moldova, Republic of / Norway / Poland / Russian Federation / Serbia / Singapore / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States