Рецензия: Златото е събитие тогава, когато събитието не е злато


Сава Василев

Резюме:

Сава Василев е изследвач, верен на авторите си – посвещава им се, търси ги като свои гледни точки към света, защитава ги от възможни съмнения и нападки, пази ги като бащи, от които е взел силата за духовното си сбъдване. Такива за него са Владимир Василев и Генчо Стоев – Критикът и Романистът. Заглавието на новата му книга “Цената на златото и на историята” е директно назоваване на проблема – историята и златото се оказват в еднаква степен наративни, тъй като и двете са разказите на и за времето. Голямата интелектуална битка е историята да не се сведе само до повествования за златото, тъй като то “подобно на мита е там, където се съставят и разказват истории. Самото му съществуване предполага разказването на някаква история”

Ключови думи:


Изтегляне


170 изтегляния от 26.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States