СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: Академик Кажимеж Полански


Автори:
Збигнев Русек

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 26.5.2017 г.