Научно съобщение: “Защита на православието” от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане


Елена Налбантова

Резюме:

The purpose of this paper is to reveal contemporary ideas in Mathey Preobrazhenski’s polemic book Defense of the Orthodoxy, published in 1870.

Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 25.5.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Poland / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States