СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: “Защита на православието” от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане


Автори:
Елена Налбантова

Страници: -

Резюме:

The purpose of this paper is to reveal contemporary ideas in Mathey Preobrazhenski’s polemic book Defense of the Orthodoxy, published in 1870.


Ключови думи:


Изтегляне


214 изтегляния от 25.5.2017 г.