СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: Във Великотърновския университет дойдох с огромно желание и много надежди (интервю на доц. Мария Ангелова-Атанасова с проф. дфн Людвиг Селимски)


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 150-160

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


680 изтегляния от 25.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (454) / Bulgaria  (7) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (46) / Russian Federation  (4) / Singapore  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (41) / United States  (113)