СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2009 / Том 18 / Брой 2

Статии

Иван Мешеков – майсторът интерпретатор
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 735 от 25.5.2017 г.)

Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед на света
Емилия Недкова

(изтегляния 945 от 25.5.2017 г.)

Рецензия: Храм на посветените
Радослав Радев

(изтегляния 688 от 25.5.2017 г.)

Рецензия: От формата към коректния изказ
Таня Рачева

(изтегляния 616 от 25.5.2017 г.)

Хроника: ХХХІІ Международен летен семинар по български език и култура
Женя Колева Христо Бонджолов

(изтегляния 669 от 25.5.2017 г.)

Хроника: Втора международна научна конференция „Балканите–език, история, култура”
Ценка Иванова Красимира Мутафова

(изтегляния 669 от 25.5.2017 г.)

Хроника: Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ
Людмила Иванова Анастасия Семьонова

(изтегляния 452 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Професор Николай Даскалов на 70 години
Маргрета Григорова

(изтегляния 448 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Доцент д-р Георги Гърдев на 65 години
Мариана Шопова Наталия Няголова

(изтегляния 408 от 22.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 378 от 22.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 402 от 22.3.2019 г.)