СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Представяме Ви: Списание „Езиков свят” – Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”


Автори:
Стефан Гърдев
Магдалена Костова

Страници: 161-165

Резюме:


Списание “Езиков свят” излиза два пъти годишно от 2000 г. насам. То е орган на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и набира все повече популярност. „Езиков свят” публикува материали, посветени на езиковото обучение, съпоставителни изследвания, лингво-културология, странознание и литературоведски изследвания. Успоредно с редовното си излизане, списание „Езиков свят” постепенно набира и свои автори, и своя публика. Универсалността на рубриките му, свързани с езикознание, литературознание, културология, методика, рецензии, го правят истинско филологическо списание. В редакционната колегия на изданието са изявени учени от Германия, САЩ, Китай, Сърбия. На страниците на „Езиков свят” публикуват преподаватели и изследователи не само от Югозападния университет, но и техни колеги от Великотърновския, Пловдивския, Софийския, Шуменския, Варненския университет. Във всеки брой гостуват и известни учени от различни държави.


Ключови думи:


Изтегляне


801 изтегляния от 25.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (451) / Bulgaria  (94) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (46) / Hungary  (1) / Italy  (1) / Korea, Republic of  (1) / Malta  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (7) / Singapore  (1) / Slovakia  (1) / Sweden  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (41) / United States  (137)