СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: От формата към коректния изказ


Автори:
Таня Рачева

Страници: 179-180

Резюме:


Представяният труд е нова и разширена преработка на изчерпаното помагало на Людмила Иванова Morphologie des Deutschen. То е едно ценно пособие за студенти-германисти и преподаватели, както и за всички, които изучават немския език и се интересуват от немската граматика въобще и от морфологията като част от нея. Основната цел на книгата и принципите на нейната реализация са мотивирани в краткия увод. Граматичните форми са представени в тяхната жива употреба в различни текстове.


Ключови думи:


Изтегляне


577 изтегляния от 25.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (371) / Bulgaria  (4) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (2) / Germany  (47) / Russian Federation  (7) / Singapore  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (41) / United States  (93)