СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Емилия Недкова. Помагало по фразеология на българския език


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 181-182

Резюме:


Съставеното от Ем. Недкова Помагало по фразеология на българския език е предназначено за семинарни занятия и за самостоятелна работа на студенти от филологически и педагогически специалности, които изучават дисциплината „Съвременен български език”. То съдържа два основни дяла. В първата част (7–53 стр.) са включени разнообразни упражнения, изискващи теоретични познания и практически умения за анализ на текст, както и въпроси и задачи за самостоятелна работа. Материалът е разпределен по теми според основните проблеми, свързани с изучаването на фразеологията, като конспективно поднесена информация по всеки един от тях предхожда съответните упражнения. Втората част на Помагалото, която е по-голяма по обем (55–125 стр.), е обособена като „Приложение” и представя добре подбрани откъси от научни публикации на различни автори, изясняващи важни за фразеологията проблеми, както и по-големи текстове за работа. Включването тук на текстове, свързани със задачите, въпросите и упражненията от първата част, причинява известни неудобства при работа с помагалото.


Ключови думи:


Изтегляне


666 изтегляния от 25.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (412) / Bulgaria  (35) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / Germany  (46) / Russian Federation  (8) / Singapore  (1) / Slovenia  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (42) / United States  (105)