СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: ХХХІІ Международен летен семинар по български език и култура


Автори:
Женя Колева
Христо Бонджолов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 183-186

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


623 изтегляния от 25.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (381) / Bulgaria  (33) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (3) / Germany  (46) / Macedonia  (2) / Romania  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (40) / United States  (95)