СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метаморфозите на жанра и таланта - фрагменти от ранното творчество на писателя Генчо Стоев


Автори:
Сава Василев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 83-101

Резюме:


Текстът е част от книгата „Писателят Генчо Стоев и литера- турните кръстовища на историята” – дисертационно изследване за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. В него се представят част от ранните произведения (очерци) на младия Г. Стоев в сборника „Истински хора”, както и отношението на критиката към тях. Направени са препратки към миналото и настоящето на очерковия жанр, както и наблюдения върху литературния процес в контекста на социалистическата държава и условия за развитие на изкуството.


Ключови думи:

очерк, портрет, скица, вестник, юбилей, достоверност, социализъм, кино, сценарий, производство

Изтегляне


726 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (477) / Bulgaria  (34) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (50) / Russian Federation  (14) / Sweden  (5) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (39) / United States  (97)