СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2012 / Том 21 / Брой 1

Статии

Подходи към епоса в рецепцията на "Кърваве песен"
Сирма Данова
(изтегляния 383 от 10.4.2017 г.)

Поет на времето
Виолета Русева
(изтегляния 482 от 10.4.2017 г.)

Научно съобщение: Да намериш изгубеното време
Агнешка Внук
(изтегляния 266 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: За болен Дойчин-отново, но и за последно...
Анчо Калоянов
(изтегляния 263 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: България в огледалото на метафората
Тотка Стоева
(изтегляния 361 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: Различният поглед към есето
Владислав Маринов
(изтегляния 294 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: За изоразителното изкуство в литературата
Николина Бурнева
(изтегляния 250 от 10.4.2017 г.)

Хроника: Първи конгрес на словашките слависти в Братислава
Даниела Константинова
(изтегляния 261 от 10.4.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 57 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 59 от 25.3.2019 г.)