СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кратка история на българската литература в Бесарабия и Таврия


Автори:
Елена Налбантова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 102-128

Резюме:


The aim of the article is an attempt to outline the path of the literary activities among the Bulgarians from Bessarabia and Tavria since the establishment of the diaspora until nowadays.


Ключови думи:


Изтегляне


1084 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (635) / Asia/Pacific Region  (1) / Austria  (1) / Belgium  (4) / Bulgaria  (98) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (7) / France  (1) / Germany  (56) / Greece  (2) / Moldova, Republic of  (16) / Poland  (3) / Romania  (9) / Russian Federation  (23) / Sweden  (5) / Ukraine  (35) / United Kingdom  (41) / United States  (143)