СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за произхода на Чертковия (Московския) препис на “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски


Автори:
Мариана Фролова

Страници: 7-20

Резюме:


Намереният през 1960 г. Чертковски (Московски) препис на “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски дълго време не е атрибутиран. Привличането на нови архивни материали позволява да се определят обстоятелствата и годината на неговото създаване, да се обоснове фактът на неговото създаване от един от най-старите преписи – Жеравненския, местонахождението на който днес е неизвестно, както и да се допълнят страниците на руско-българските културни отношения през ХІХ в.


Ключови думи:

«История славянобългарска», Паисий Хилендарски, Жеравненски препис, Московски (Чертков) препис, В. Априлов, Н. Н. Мурзакевич, А. Д. Чертков, В. И. Григорович, Г. С. Раковски, Р. Жинзифов.

Изтегляне


740 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (42) / United States  (108) / Germany  (52) / NA (464) / Russian Federation  (7) / China  (4) / Sweden  (2) / Austria  (1) / Bulgaria  (53) / Poland  (1) / Ukraine  (4)