СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2012 / Том 21 / Брой 2

Статии

„Любовните наричания” на Петко Славейков
Катя Станева
(изтегляния 348 от 10.4.2017 г.)

Научно съобщение: Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско)
Владислав Маринов Таня Топалова
(изтегляния 207 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: Едно закъсняло завръщане
Елена Налбантова
(изтегляния 194 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: „Заради възраждането” на Елена Налбантова
Илиана Павлова
(изтегляния 193 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: На път с растенията, през душата и времето
Маринела Димитрова
(изтегляния 197 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: „Эпос древности и средневековья”
Мариана Нинова
(изтегляния 232 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: В епохата на „облачните” технологии
Андреана Ефтимова
(изтегляния 204 от 10.4.2017 г.)

Хроника: Поредица „срещи“ в немската библиотека
Николина Бурнева
(изтегляния 175 от 10.4.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 43 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 39 от 25.3.2019 г.)