СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2012 / Том 21 / Брой 2

Статии

„Любовните наричания” на Петко Славейков
Катя Станева

(изтегляния 785 от 10.4.2017 г.)

Научно съобщение: Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско)
Владислав Маринов Таня Топалова

(изтегляния 659 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: Едно закъсняло завръщане
Елена Налбантова

(изтегляния 618 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: „Заради възраждането” на Елена Налбантова
Илиана Павлова

(изтегляния 625 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: На път с растенията, през душата и времето
Маринела Димитрова

(изтегляния 661 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: „Эпос древности и средневековья”
Мариана Нинова

(изтегляния 651 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: В епохата на „облачните” технологии
Андреана Ефтимова

(изтегляния 699 от 10.4.2017 г.)

Хроника: Поредица „срещи“ в немската библиотека
Николина Бурнева

(изтегляния 598 от 10.4.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 444 от 25.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 412 от 25.3.2019 г.)