СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Литература – литературознание – философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията


Автори:
Жанета Налевайк

Страници: 43-62

Резюме:


Предмет на статията са връзките между литература, литературознание и философия. Гледната точка на авторката се опира на концепта на Януш Славински, формулиран в статията му „Литературният изказ и философският изказ – три въпроса и още един“ и дискутира неговите предложения. Показани са ситуации, при които едни и същи литературни текстове могат да бъдат анализирани в две перспективи – литературоведска и философска. Статията реализира методологични рефлексии в светлината на модерната компаративистика и интердисциплинарните изследвания.


Ключови думи:

философски изказ, литературен изказ, компара- тивистика, интердисциплинарност, методология, Януш Славински

Изтегляне


607 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (379) / Bulgaria  (8) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (7) / France  (2) / Germany  (52) / Greece  (1) / Russian Federation  (13) / Sweden  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (39) / United States  (93)