СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Фитоморфната метафора в руската лингвокултура


Автори:
Олга Кондратиева

Страници: 109-127

Резюме:


В статията се разглеждат особеностите на фитоморфния метафоричен модел, който е особено продуктивен в руската лингвокултура. Разглеждат се фреймовете “Състав на царството на растенията”, “Части на растенията”, “Жизнен цикъл на растенията”, “Място за живот на растенията”, както и тяхната роля в репрезентацията на един от централните концепти в руската лингвокултура – концепта “душа”.


Ключови думи:

метафора, фитоморфна метафора, концепт, лингвокултура

Изтегляне


708 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (40) / Kazakhstan  (2) / United States  (85) / Germany  (51) / NA (481) / Russian Federation  (28) / China  (3) / Sweden  (3) / Bulgaria  (6) / Ukraine  (6)