СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: В. „Наука и труд” за формирането на „търновската вълна”


Автори:
Ана Костадинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 128-144

Резюме:


Настоящият текст разглежда явление от втората половина на 20 век, останало в аналите на литературната история като „търновска вълна“. Понятието „търновска вълна“ е опит да се означи и обособи литературно общество, възникнало на регионална почва, но придобило национално значими измерения. Неслучайно появата му свързваме с втората половина на 60-те години, веднага след създаването на Великотърновския университет. Висшето училище създава традиция и поддържа приемственост между генерациите поети, писатели и критици. Същото важи и за университетския вестник „Наука и труд“ – именно на неговите страници се ражда това наистина забележително поетическо поколение. Благодарение на „Наука и труд” младите автори добиват самочувствие, поемат тежестта на творческата отговорност. Ето защо правим преглед и коментар на ранните публикации на К. Ковачева, М. Георгиев, Т. Клисуров, П. Парушев и Б. Христов в студентския вестник. Специално открояваме ролята на Б. Христов за създаването и поддържането на рубриката „Криле”. Творбите, публикувани в университетското издание, са обещание за добро бъдеще. Доказателство за плодотворното развитие на петимата поети-приятели са дебютните им книги. Стихосбирките „Трябва да те има“, „Село“, „Южна гара“, „Остров“ и „Вечерен тромпет“ ги налагат безапелационно като перспективни автори.


Ключови думи:

„Наука и труд“, „търновска вълна“, Великотърновски университет, Велико Търново, вестник, издание, рубрика, творчество, поети, студенти, преподаватели, кръжок, дебют, стихосбирки, мемоари, литературно четене, мит, митологични образи, ранни публикации, приятелски кръг, „Трябва да те има“, „Село“, „Южна гара“, „Вечерен тромпет“, „Остров“.

Изтегляне


690 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (39) / United States  (106) / Germany  (53) / NA (452) / Russian Federation  (8) / China  (6) / Sweden  (1) / Bulgaria  (18) / Ukraine  (4)