СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско)


Автори:
Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Таня Топалова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 145-153

Резюме:


В статията се описват и анализират агронимите (имената на местности) като част от топонимията на с. Кутово (Видинско). Изследваната топонимната система има общи елементи както с билингвалната топонимна система в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с монолингвалната във Видинско.


Ключови думи:

топоними, агроними, билингвизъм, Кутово, краен български Северозапад

Изтегляне


630 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (407) / Bulgaria  (14) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (52) / Greece  (1) / Poland  (2) / Russian Federation  (11) / Serbia  (1) / Sweden  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (39) / United States  (90)