СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Структурно-функционален статус на славяно- българския език на „История славянобългарска” (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език)


Автори:
Атанаска Тошева Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 146-162

Резюме:


Обективният анализ на „История славянобългарска” показва невъзможността Паисиевият език да бъде отнесен изцяло нито към църковнославянския език, нито към народно-разговорния български език. В „Послесловието” самият Паисий представя своя езиков замисъл и нормативен критерий, определяйки езика на своята История като славянобългарски – една нова хибридна езикова формация, която присъства в българската книжнина до 40-те години на XIX век. Хибридните езикови формации се утвърждават в българската и сръбската историография и бележат периода между залеза на църковнославянската традиция и началото на езиковото възраждане.


Ключови думи:

славянобългарски език, църковнославянски език, народно-разговорен език, хибриден вариант, езикова ситуация

Изтегляне


856 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
Cote D'Ivoire  (1) / Japan  (1) / Greece  (3) / United Kingdom  (42) / Europe  (2) / United States  (155) / Germany  (55) / NA (491) / Macedonia  (5) / Russian Federation  (6) / China  (2) / Sweden  (2) / Austria  (1) / Bulgaria  (74) / Ireland  (1) / Poland  (4) / Czech Republic  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)