Индивидуална и колективна памет в прозата на Херта Мюлер и Каталин Дориан Флореску


Светлана Арнаудова

Резюме:

Статията разглежда проблеми на конструирането на спомен и памет в литературния текст и особеностите на фиктивния разказвач и автобиографичното писане в прозата на Херта Мюлер и Каталин Дориан Флореску. Вниманието се фокусира върху различните естетически стратегии при възстановката на миналото и теоретичната дискусия за приликите и разликите в понятията „писане в емиграция“ и „постколониален наратив”. Интерпретират се текстове, които отразяват формите на страдание и съпротива по време на диктатурата на Чаушеску и болезнените сътресения след 1989 г. в постсоциалистическа Европа.

Ключови думи:

спомен, памет, автобиографично писане, реконструкция на история, писане в емиграция

Изтегляне


205 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Slovenia / Ukraine / United Kingdom / United States