Рецензия: Социално дисциплиниране и фарс през ХVII век. Красимир Христакиев, Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция, В. Търново: Фабер, 2013, 292 с., ISBN: 978-954-400-934-2


Владимир Сабоурин

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Ireland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States