СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Десети юбилеен международен симпозиум "Търновска книжовна школа"


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: 223-230

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


89 изтегляния от 12.3.2019 г.