Войната в българската детско-юношеска поезия (1912–1918)


Огняна Георгиева- Тенева

Резюме:

В статията се разглеждат основни образи на войната в българската детско-юношеска поезия от периода 1912–1918 г. Характеризира се лирическото моделиране на войните от този период. Изследват се важни съотнасяния между концептите култура и война. Разкриват се механизмите за превръщане на баталистиката в „детска“ проблематика. Извежда се тезата за хуманистичния облик на разглеждания стихотворен корпус.

Ключови думи:

българска детско-юношеска поезия, култура, война, хуманизъм

Изтегляне


207 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States