СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стандарт за оформяне на материалите в сп. „Проглас“


Автори:
Страници: 241-242

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


152 изтегляния от 12.3.2019 г.