Езикът на нормативните актове юридически и филологически аспекти


Людмила Иванова Мария Йосифова

Резюме:

Настоящата работа предлага обзор на особеностите на юридическия език в българските нормативни актове. Необходимостта да се насочи вниманието към езиковите специфики на този клас правни текстове произтича от значимостта на проблематиката, която излиза извън чисто юридическите и чисто лингвистичните рамки и изисква партниране с цел формулиране на текстове, отговарящи на две основни изисквания: спазена специфична логика в нормативните актове и достъпност на ин- формацията. Констатациите са адресирани разнопосочно: към начинаещи преводачи, на които липсва юридическа подготовка, към юристи относно необходимостта от сътрудничество с филолози при формулирането на законовите текстове и към журналистите за отговорно и компетентно боравене с езика на правото.

Ключови думи:

юридически език, езикови особености, норматив- ни актове, функции на текста

Изтегляне


363 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Norway / Poland / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States