Николай Яковлевич Мар, картвелските и кавказките езици и „яфетическата теория“


Ваня Ангелова

Резюме:

Тази статия разкрива интересни факти, свързани не само с живота и биографията на академик Николай Яковлевич Мар, но тя разглежда и въпроси, отнасящи се до генетичната връзка на кавказките езици (и в частност на картвелските езици, към които се отнасят и лазкият, и неговият роден грузински език). Именно с тези езици са свързани и научните му интереси, и про- учванията му в областта на изтокознанието и кавказознанието. В нея се опитваме да обърнем внимание на генетичните връзки между тези езици, незвисимо от това дали те са напълно установени, или са констатирани само отчасти. Подлага се на кратък анализ неговото „ново учение за езика“, известно като „яфетическа теория“. С името на Мар е свързано и въвеждането на така наречените маровски кавички (‘’) за посочване значението на думата.

Ключови думи:

Н. Я. Мар, картвелски, кавказки, лазки, чански, гру- зински, мегрелски, изтокознание.

Изтегляне


295 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Azerbaijan / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Georgia / Germany / Romania / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States