СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: ХIII международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21-23 април 2016, София)


Автори:
Мая Радичева

Страници: 547-549

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


604 изтегляния от 22.12.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (325) / Bulgaria  (45) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (3) / Germany  (58) / Poland  (3) / Russian Federation  (15) / Sweden  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (20) / United States  (125)