СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Семантико-стилистична натовареност на показателните местоимения 'оня/онзи', 'оная', 'онова', 'онези'


Автори:
Мария Илиева

Страници: 75-78

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


178 изтегляния от 15.1.2018 г.