Научно съобщение: Фразеологизми в руския и българския език с компонент 'большой' и 'голям'


Йорданка Пъшева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 15.1.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / Germany / Iraq / Netherlands / Poland / Romania / Russian Federation / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States