СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Фразеологизми в руския и българския език с компонент 'большой' и 'голям'


Автори:
Йорданка Пъшева

Страници: 79-85

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


455 изтегляния от 15.1.2018 г.