СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Частното писмо като "източник" на някои структурни и стилови похвати на статичния текст


Автори:
Лорина Тодорова

Страници: 86-89

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 15.1.2018 г.