СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международен научен симпозиум в памет на акад. Йордан Иванов


Автори:
Малина Бойчева

Страници: 95-96

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


198 изтегляния от 15.1.2018 г.