СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Паралелни имена през Възраждането


Автори:
Пенка Радева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-16

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


927 изтегляния от 15.1.2018 г.