СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложното житие на Патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина


Автори:
Венелин Грудков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


183 изтегляния от 15.1.2018 г.