СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проложното житие на Патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 32-39

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 15.1.2018 г.