СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ритъм и анжамбман при стихотворния превод (върху материал от произведения на В. Юго, П. Верлен и Ш. Бодлер)


Автори:
Паисий Христов

Страници: 51-60

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


641 изтегляния от 15.1.2018 г.