Ритъм и анжамбман при стихотворния превод (върху материал от произведения на В. Юго, П. Верлен и Ш. Бодлер)


Паисий Христов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


409 изтегляния от 15.1.2018 г.
Belgium / Brazil / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Luxembourg / Macedonia / Russian Federation / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States / Vietnam