СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фьодор Достоевски - художник на загиващата патерналистична цивилизация


Автори:
Венцислав Йорданов

Страници: 61-69

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


433 изтегляния от 15.1.2018 г.