Социално-икономически анализи, 2017 / Том 9 / Брой 2

Статии

СЪДЪРЖАНИЕ
(изтегляния 70 от 23.12.2017 г.)

Факторите, които влияят на ангажираността на служителите
Албена Василева
(изтегляния 126 от 23.12.2017 г.)

Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it
Иван Стоянов
(изтегляния 65 от 23.12.2017 г.)

Development of the Arab Economy After the ‘Arab Spring’
Карим Наама
(изтегляния 273 от 23.12.2017 г.)

Good Communication – a Prerequisite for Successful Company Management
Светла Панайотова
(изтегляния 71 от 23.12.2017 г.)

Knowledge Management in Business Organizations – Theoretical Study
Basim Abbas Kraidy Jassmy Zaki Muhammad Abbas Bhaya
(изтегляния 135 от 23.12.2017 г.)

ЗА АВТОРИТЕ
(изтегляния 95 от 23.12.2017 г.)