Социално-икономически анализи, 2018 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 50 от 8.2.2019 г.)

Триизмерно изследване на винения пазар
Илиян Георгиев
(изтегляния 47 от 8.2.2019 г.)

Дигитални маркетинг трансформации
Любомир Любенов
(изтегляния 51 от 8.2.2019 г.)

За същността на счетоводния анализ
Петя Петрова
(изтегляния 47 от 8.2.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 88 от 8.2.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 48 от 8.2.2019 г.)